.30 US wedstrijd - Schietvereniging Baarn en Omstreken

Wapen Schietvereniging Baarn & Omstreken
SV Baarn & Omstreken
SV
Baarn & Omstreken
Ga naar de inhoud
.30 M1 wedstrijd 3 juni buitenbaan in Baarn
Op zaterdagmiddag 3 juni 2023 houdt Schietvereniging Baarn & Omstreken op hun buitenbaan een .30 M1 Carbine wedstrijd.

Aanvangstijd wedstrijd: 14.00 uur einde om 16:00
De baan is open vanaf 13.30 uur.

WEDSTRIJDVERLOOP:
Deze wedstrijd bestaat uit twee delen namelijk:
15 wedstrijdschoten .30 m1 Carbine liggend op 50 meter afstand en aansluitend 15 wedstrijdschoten .30 M1 Carbine staand op 25 meter afstand.
Het totaal van deze 30 schoten is je eindscore.
50 meter: Houding liggend vrije hand. Proefschoten onbeperkt, 15 wedstrijd-  schoten, tijdsduur 20 minuten inclusief proefschoten.
25 meter: Houding staand vrije hand. Proefschoten onbeperkt, 15 wedstrijd- schoten, tijdsduur 20 minuten inclusief proefschoten.
In algemene zin gelden de regels zoals vermeld in SCHIET- EN WESTRIJDREGLEMENT .30 M1 DISCIPLINE (KNSA)
Schietvereniging Baarn & Omstreken kan om praktische zaken van deze regels afwijken.

WAPENS EN MUNITIE
Er mag uitsluitend worden geschoten met het model US .30 M1 Carbine ( 7.62 mm).
Er mag slechts worden geschoten met de bij de wapens behorende munitie.
Het gebruik van lichtspoormunitie en pantserdoorborende munitie is verboden.
Er zijn allen 15- schots magazijnen toegestaan, welke tijdens de wedstrijd in het wapen geplaatst dienen te blijven.

Het wapen dient technisch in goede staat te verkeren
De veiligheidsinrichting dient goed te functioneren;
De trekkerdruk voordat het schot afgaat tenminste 2000 gram bedraagt;
Het wapen niet voorzien is van telescopische richtmiddelen.

INSCHRIJVEN
Het inschrijfgeld bedraagt  € 12,50 per deelnemer.
Je dient zelf voor de benodigde munitie te zorgen daar er ter plaatse geen munitie te koop is.
De vereniging wijst elke deelnemer een bepaalde baan of schietpunt aan, men kan geen voorkeur opgeven om staand of liggend te starten
 
Voor inschrijven en vragen over deze wedstrijd kun contact opnemen met:
Hans Zillig
Wedstrijd Coördinator
tel. 06-12931192
johanzillig@gmail.comTerug naar de inhoud