Geschiedenis SV Baarn & Omstreken opgericht 12 april 1915 - Schietvereniging Baarn en Omstreken

Wapen Schietvereniging Baarn & Omstreken
SV Baarn & Omstreken
SV
Baarn & Omstreken
Ga naar de inhoud
Geschiedenis Schietvereniging Baarn & Omstreken
De oprichting
Hotel Centraal te Baarn
Op 12 april 1915 vond in Hotel Centraal te Baarn de oprichtingsvergadering van onze vereniging plaats, gesteund door 20 leden en 1 donateur. De heer W. Bakkenes werd onze eerste voorzitter. De heer Verkerk stelde een zaal en een terrein van Hotel – Café – Restaurant De Pauw beschikbaar voor het houden van schietoefeningen.

De Koninklijke toestemming tot oprichting van Schietvereniging Baarn & Omstreken werd verleend op 15 november 1915. Op 14 maart 1919 kregen wij van Hare Majesteit Koningin-Moeder Emma toestemming om een schietbaan in te richten op haar grond in het Paardenbos aan de Hilversumsestraatweg in Baarn. De schietbaan werd op 30 augustus 1919 officieel geopend.

F.E. Baron van Heerdt
F.E. Baron van Heerdt
F.E. Baron van Heerdt was een belangrijke voorzitter van onze vereniging. Hij bekleedde deze functie van 1932 tot 1946. Op 5 augustus 1937 krijgt de vereniging toestemming van de Gemeente Baarn om op de grond van F.E. Baron van Heerdt haar eerste schietlokaal op te richten voor het schieten met geweren. De opening van het schietlokaal “Van Heerdt” vond plaats op 17 februari 1938. Op 9 maart 1950 worden de statuten bij Koninklijk Besluit opnieuw goedgekeurd.

Verenigingsgebouw
Op 18 september 1978 verkrijgt de vereniging van dr. P.F. Baron van Heerdt een stuk grond in opstalrecht voor een periode van 30 jaar. Op deze grond wordt door onze leden een eigen verenigingsgebouw gebouwd. Op 13 oktober 1979 wordt de F.E. Baron van Heerdtbaan feestelijk geopend door dr. P.F. Baron van Heerdt, die een herdenkingssteen inmetselde. Schietbaan SV Baarn & OmstrekenDit verenigingsgebouw wordt nog steeds voor al onze verenigingsactiviteiten gebruikt. Het opstalrecht verviel op 18 september 2008, wat resulteerde in een periode van onzekerheid voor onze huisvesting. Na enkele jaren van onderhandelen met de erven van dr. P.F. Baron van Heerdt, kon op 4 januari 2012 ons verenigingsgebouw worden teruggekocht en de grond worden aangekocht.      

Geschiedenis schietsport Nederland
Er is weinig gepubliceerd over de geschiedenis van de schietsport in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze sport omstreeks 1851 ontstond, nadat Koning Willem III in dat jaar dertien scherpschutterijen op Het Loo had ontvangen voor een wedstrijd genaamd het ‘Koninklijk concours’.

De ‘Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters’ werd op 15 juni 1890 opgericht en kan als voorloper van de huidige KNSA beschouwd worden. Tot de doelstellingen van de vereniging behoorde “de beoefening van het juistschieten in Nederland aan te moedigen en tot eene volkszaak te maken, ter bevordering van ’s lands weerbaarheid”.
Terug naar de inhoud