Vertrouwenscontactpersoon Schietvereniging Baarn & Omstreken - Schietvereniging Baarn en Omstreken

Wapen Schietvereniging Baarn & Omstreken
SV Baarn & Omstreken
SV
Baarn & Omstreken
Ga naar de inhoud
SV Baarn & Omstreken Vertrouwenscontactpersoon
Onder verantwoording van het bestuur is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen (schutters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, e.d.) die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil spreken.

Procedure
De VCP laat de klager het verhaal vertellen, bespreekt mogelijke doorverwijzingen, informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het tuchtreglement van de KNSA en vult het registratie- en rapportageformulier in.

Vertrouwenscontactpersoon
De VCP geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.
De VCP kent de volgende randvoorwaarden:
a. is geen bestuurslid;
b. heeft als aanspreekpunt binnen het bestuur de voorzitter;
c. wordt eenmaal in de vier jaar door de voorzitter aangesteld;
d. kan om de vier jaar een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) overleggen;
e. is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
f. werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie.
Contact met de vertrouwenscontactpersoon kan via het invullen en verzenden van onderstaande gegevens
Het Vertrouwenspunt Sport
Het bestuur adviseert slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag direct melding te doen bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Ook kan contact worden opgenomen met de KNSA of de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de KNSA of de politie voor eventuele vervolgstappen of slachtofferhulp.

Uiteindelijk ligt de beslissing om wel of geen vervolgstappen te nemen bij de persoon die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen bij de vervolgstappen ondersteuning bieden.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
Het kan ook volledig anoniem via SpeakUp
Terug naar de inhoud