Koninklijke Erepenning en KNSA basis en krooncertificeringen - Schietvereniging Baarn en Omstreken

Wapen Schietvereniging Baarn & Omstreken
SV Baarn & Omstreken
SV
Baarn & Omstreken
Ga naar de inhoud
Koninklijke Erepenning en certificeringen
Koninklijke Erepenning
Koninklijke Erepenning
Op 2 november 2015 heeft Zijne Majesteit de Koning bij Koninklijke Beschikking de Koninklijke Erepenning toegekend aan Schietvereniging Baarn & Omstreken. Op de receptie ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum werd de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan onze voorzitter Edwin de Boer door de Burgemeester van Baarn, de heer jhr. M.A. Roëll.
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt slechts verleend bij de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.   

KNSA Basiscertificering
Op 17 november 2014 heeft Schietvereniging Baarn & Omstreken het certificaat KNSA Basiscertificering behaald. Het certificaat kent een geldigheidsduur van vier jaar. Op 1 januari 2015 dienen alle schietsportverenigingen door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) te worden gecertificeerd. In de Circulaire Wapens en Munitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof hebben dan wel voor leden een privéverlof aanvragen deze certificering te hebben.
Deze KNSA Basiscertificering richt zich op een aantal specifieke punten die middels een controle-audit door de KNSA bij Schietvereniging Baarn & Omstreken zijn afgenomen. Er is gecontroleerd of onze vereniging voldoet aan normen ten aanzien van veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van wet- en regelgeving. De vereniging heeft in één keer het certificaat weten te behalen en heeft daarmee zijn interne organisatie op orde. Op 8 januari 2019 is de KNSA Basiscertificering voor de eerste keer verlengd voor een periode van vier jaar. Op 23 juni 2020 is de KNSA Basiscertificering voor de tweede keer verlengd voor een periode van vier jaar.

KNSA Krooncertificering
KNSA Krooncertificering
Op 10 november 2015 heeft Schietvereniging Baarn & Omstreken het certificaat KNSA Krooncertificering behaald. Het certificaat kent een geldigheidsduur van vier jaar. Op de receptie ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum werd het certificaat KNSA Krooncertificering uitgereikt aan onze voorzitter Edwin de Boer door de voorzitter van de KNSA, de heer E.W.J. IJzerman.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat KNSA Krooncertificering is de KNSA Basiscertificering een minimale vereiste. Naast de vereisten van de KNSA Basiscertificering kent de KNSA Krooncertificering een aantal aanvullende kwaliteitseisen. Deze eisen hebben te maken met het verenigingsmanagement, de sportontwikkeling en de accommodatie en de veiligheid daarvan. Slechts 48 van de ruim 700 schietsportverenigingen in Nederland hebben dit certificaat. Met het behalen van dit certificaat staat Schietvereniging Baarn & Omstreken voor kwaliteit binnen de schietsport.
Op 23 juni 2020 is de KNSA Krooncertificering voor de eerste keer verlengd voor een periode van vier jaar.

Terug naar de inhoud