Privacyverklaring Schietvereniging Baarn & Omstreken - Schietvereniging Baarn en Omstreken

Wapen Schietvereniging Baarn & Omstreken
SV Baarn & Omstreken
SV
Baarn & Omstreken
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring Schietvereniging Baarn & Omstreken
Privacyverklaring van de Schietvereniging Baarn & Omstreken, gevestigd in Baarn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506090 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.

De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN
De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Een informatiebrochure over Privacy en Gegevensbescherming" binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen” is bij het secretariaat verkrijgbaar.
Contact met het secretariaat van Schietvereniging Baarn & Omstreken kan via het invullen en verzenden van onderstaande gegevens
Terug naar de inhoud